กลับมาแล้ว กิจกรรมที่ทุกคนลอยคอ
Mobius Rider Trianing ครั้งที่ 2
วัน : อาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม 2563
เวลา : 08.00-15.00 น.
สถานที่ : ลานกิจกรรม ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์
***จำกัดแค่ 30 ท่านเท่านั้น***
***มีคูปอง Mobius Rider Training ต้องนำมาในวันเรียนด้วย***
ค่าลงทะเบียน
- ฟรีสำหรับผู้ถือคูปอง Mobius Rider Training
- อบรมครั้งแรก 1,500 บาท
- เคยอบรมแล้ว 1,000 บาท (ต้องส่งรูปเกียรติบัตร ในการยืนยัน)